Početna / Zamena artikala

Zamena artikala


Uslovi kupovine i prava potrošača

 • Ecomex sedište u Čačku, kao i internet prodavnica, posluju u skladu sa Zakonom o trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o elektronskoj trgovini.
 • Kupci prilikom kupovine automatski prihvataju sva prava i obaveze predviđene navedenim zakonima i pravilnicima.
 • Detaljnije informacije o ovim zakonima dostupne su na web stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Reklamacija na saobraznost

 • Reklamaciju na ispravnost proizvoda možete uložiti na posebnom obrascu za reklamaciju dostupnom u Ecomex prodavnici na adresi Bulevar oslobodilaca 86, 32103 Čačak.
 • Uz reklamiran proizvod potrebno je priložiti popunjen obrazac sa opisom problema i dokaz o kupovini (fiskalni račun ili elektronski račun, ukoliko je proizvod naručen online).
 • Rok za reklamaciju na saobraznost iznosi 2 godine od datuma kupovine.Definicija saobraznosti robe

 • Pri svakoj kupovini uređaja ili mašine, kupac pored računa dobija i garantni list, tj. izjavu o saobraznosti.

 • Ovaj dokument potvrđuje da je proizvod u skladu sa deklarisanim karakteristikama proizvođača i da će u roku od 2 godine pravilno funkcionišući zadovoljiti očekivane performanse.

 • Treba napomenuti da u sklopu mašine mogu biti prisutni "potrošni elementi" koji se troše tokom uobičajene upotrebe i potrebno je da se redovno zamene - na ove elemente se reklamacija ne odnosi.


Dijagnostika i rešavanje reklamacija

 • Dijagnostiku kvara vrši ovlašćeni servis.
 • Stručno lice na osnovu pregleda određuje prisustvo funkcionalnog nedostatka i da li je do njega došlo usled fabričkog defekta ili nesavesne upotrebe.
 • Na osnovu mišljenja stručnog lica, postupa se prema datim preporukama. Odgovor na reklamaciju daje se u roku od 8 dana.
 • Ako se utvrdi da je nedostatak rezultat fabričke greške, reklamacija se rešava na jedan od sledeća tri načina: popravka originalnim rezervnim delovima, zamena za isti ili drugi proizvod ili povrat sredstava.
 • Ako se nedostatak može otkloniti popravkom, popravka će biti izvršena u roku od 15 dana.
 • U slučaju da se nedostatak ne može otkloniti, a krivica je na strani proizvođača, kupac bira između zamene proizvoda ili povrata novca.
 • Ako je oštećenje nastalo nesavesnim korišćenjem, reklamacija se odbija. Servis je dostupan za popravke koje plaća kupac. U slučaju nezadovoljstva rezultatom, kupac ima pravo na vansudsko rešavanje potrošačkog spora.


Reklamacija na transportna oštećenja

 • Za proizvode kupljene sa dostavom, postoji rizik od transportnog oštećenja.
 • Prodavac garantuje da su svi paketi koji napuštaju skladište pravilno upakovani (zaštićeni ivicama, u transportnom pakovanju, sa streč folijom i brendiranom trakom).
 • Primaoc je obavezan da pri preuzimanju paketa od kurirske službe pregleda spoljašnjost paketa i, u slučaju sumnje na oštećenja, odbije preuzimanje i odmah se javi korisničkom servisu.
 • Ako primetite oštećenja na pakovanju prilikom preuzimanja, odmah obavestite kurira.
 • Ukoliko primite pošiljku, a naknadno uočite oštećenje, ili ste dobili pogrešan ili neispravan proizvod, pošaljite fotografije oštećenja i detaljan opis na e-mail adresu info@ecomex.co.rs ili kontaktirajte službu za korisnike na broj telefona +381 32 53 50 350.


Prijavite se za newsletter